Samsung Electronics i fundacja Habitat for Humanity nawiązują współpracę w celu promowania zrównoważonego rozwoju w Indonezji

Teaser

Celem współpracy jest zapewnienie mieszkańcom obszarów o niskich dochodach na wyspie Bangka w Indonezji remontów mieszkań, czystej wody i urządzeń sanitarnych oraz lepszych możliwości zawodowych i edukacyjnych

Samsung Electronics Co, Ltd. i Habitat for Humanity ogłosiły dzisiaj odnowienie współpracy mającej na celu wsparcie mieszkańców obszarów o niskich dochodach na indonezyjskiej wyspie Bangka. Pomoc obejmować będzie remont mieszkań, dostarczenie czystej wody i urządzeń sanitarnych oraz stworzenie lepszych możliwości zawodowych i edukacyjnych. Program ten poprawi jakość życia ponad 2000 osób.

Poprawa warunków życia na wyspie Bangka

Położona na wschód od Sumatry Bangka wraz z wyspą sąsiadującą są największymi na świecie producentami cyny – surowca niezbędnego w produkcji urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych. Pomimo bogatych zasobów naturalnych i mineralnych wyspy wciąż obserwuje się rozwój nielegalnych i niebezpiecznych praktyk górniczych, które stwarzają zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców.

Habitat for Humanity Indonesia we współpracy z firmą Samsung Electronics przeprowadzi trzyletni program rewitalizacji społecznej w dwóch społecznościach wyspy Bangka. W wiosce Penagan zostaną wybudowane nowe domy dla ponad 100 rodzin, a kolejnym 200 rodzinom zostanie zapewniony lepszy dostęp do czystej wody i odpowiednie warunki sanitarne. 300 osób przejdzie podstawowe szkolenie budowlane w zakresie systemów wodociągowych i urządzeń sanitarnych oraz edukacji finansowej, a 100 osób odbędzie szkolenie zawodowe. W wiosce Opas Indah stworzona zostanie zaawansowana technologicznie biblioteka Samsung Smart Library przeznaczona dla uczniów i całej społeczności, gdzie regularnie organizowane będą różne kursy i szkolenia. Projekt ten jest zgodny z programem Adopting Social / Underserved Village (ADES) będącym inicjatywą samorządu terytorialnego mającą na celu poprawę jakości życia obywateli.

Jako firma dbająca o interesy społeczne i ochronę środowiska Samsung Electronics dąży do rozwiązania problemów społecznych za pomocą technologii i innowacji – powiedział Soojin Kim, Wiceprezes ds. Public Affairs w Samsung Electronics. – Dzięki współpracy z Habitat for Humanity będziemy aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych na wyspie Bangka spowodowanych wydobyciem cyny. Osiągniemy to poprzez rozwój niedrogiego i nieszkodliwego dla środowiska budownictwa mieszkaniowego oraz zapewnienie możliwości edukacji cyfrowej i szkoleń technicznych.

Stałe zaangażowanie

Od 2013 roku Samsung Electronics jest członkiem Tin Working Group (TWG), dobrowolnej wielostronnej inicjatywy zajmującej się problemami górnictwa w regionie Bangka-Belitung. W trakcie realizacji projektu przez najbliższe trzy lata firma Samsung będzie nadal współpracować z Habitat for Humanity poprawiając warunki mieszkaniowe i higieniczne oraz zapewniając dostęp do edukacji cyfrowej w tym obszarze. Specjalny fundusz utworzony dzięki Funduszowi Darowizn Pracowników Samsung Electronics wynosi 750 000 USD. Obecnie w ramach programu Samsung wspiera projekty edukacyjne w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dla drobnych górników prowadzących samodzielne wydobycie cyny w tym regionie.

Edukacja jest istotna dla całej ludzkości. Dzieci, jako następne pokolenie, muszą mieć możliwość uczenia się i dostęp do zasobów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Doceniamy zaangażowanie firmy Samsung we współpracę z Habitat Indonesia i wspieranie rodzin o niskich dochodach na wyspie Bangka – powiedział David Andre Ardhani, krajowy dyrektor Habitat for Humanity Indonesia.

Samsung Electronics i Habitat for Humanity współpracują ze sobą od 2013 roku, wspierając różnorodne projekty w siedmiu krajach, w tym w Wietnamie i Nepalu. W bieżącym roku Samsung i Habitat for Humanity zrealizowały projekt rozwoju społecznego w wiosce Rowosari, w Jawie Środkowej w Indonezji, w ramach którego wyremontowano 31 domów oraz stworzono bibliotekę Samsung Smart Library i świetlicę środowiskową. 

 

### 

Informacje o organizacji Habitat for Humanity

Sieć chrześcijańskich organizacji Habitat for Humanity powstała w 1976 r. jako oddolna inicjatywa osób, którym przyświecała wizja, w myśl której wszyscy zasługują na godne warunki mieszkaniowe. Od tego czasu organizacja stała się jedną z czołowych globalnych organizacji non-profit i prowadzi działalność w ponad 70 krajach. W regionie Azji i Pacyfiku od 1983 r. Habitat for Humanity udzieliła wsparcia dla ponad 2,4 miliona osób pomagając w budowaniu i remontowaniu mieszkań. Według organizacji każdy może pomóc rodzinom w osiągnięciu poczucia sprawczości, stabilności i samodzielności a także budowaniu lepszego życia dzięki pomocy finansowej, wolontariatowi lub nadaniu rozgłosu kwestii wspierania tanich mieszkań. Więcej informacji znajduje się w witrynie habitat.org/asiapacific, gdzie można również przekazać darowiznę lub zgłosić się w charakterze wolontariusza.

 

O firmie

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED. 
Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://samsungmedia.pl oraz http://news.samsung.com.