Samsung Electronics ogłasza wyniki za czwarty kwartał i rok 2015

, Telecom , B2B , AGD , RTV , IT , Informacje korporacyjne
Teaser

W IV kwartale firma odnotowała sprzedaż w wysokości 53,32 bilionów wonów koreańskich (KRW) i skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 6,14 biliona KRW

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał 2015, który zakończył się 31 grudnia 2015 r. Firma zanotowała skonsolidowane przychody w wysokości 53,32 bilionów wonów koreańskich (KRW) i 6,14 biliona KRW zysku operacyjnego. W całym 2015 roku spółka odnotowała przychody w wysokości 200,65 bilionów KRW, natomiast zysk operacyjny wyniósł 26,41 bilionów KRW.

W obliczu niekorzystnych zjawisk w globalnej gospodarce, w tym gwałtownego spadku cen ropy naftowej, w czwartym kwartale dochody spółki spadły w ujęciu kwartalnym. Przyczyną były słabsze wyniki sprzedaży podzespołów, na które wpłynęły niższe ceny pamięci DRAM i paneli LCD, wynikające z niższego popytu na rynku IT i komputerów PC.

Pozytywny wpływ różnic kursowych w czwartym kwartale, wynikający z silnej pozycji wona koreańskiego, który znacząco przyczynił się do wzrostu dochodów ze sprzedaży podzespołów w trzecim kwartale, miał jednak negatywny wpływ i obniżył wynik pochodzący głównie ze sprzedaży produktów finalnych, o około 400 mld KRW.

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą i malejący popyt na rynku IT, utrzymanie dochodów w 2016 roku nie będzie łatwe, a spółka będzie dążyła do poprawy wyników w drugiej połowie roku, wykorzystując silny popyt sezonowy na produkty finalne i zwiększanie oferowanego asortymentu podzespołów.

Firma dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć rentowność wszystkich jednostek biznesowych, skupiając się także na wzmocnieniu średnio- i długookresowej konkurencyjności, w tym nowych obszarów biznesowych, takich jak Internet Rzeczy (IoT). W przypadku Internetu Rzeczy firma planuje początkowo skoncentrować się na Inteligentnym Domu (Smart Home) i Inteligentnych Technologiach Medycznych (Smart Health), wykorzystując siłę swojego ekosystemu.

W branży pamięci firma planuje zwiększenie konkurencyjności swoich produktów i umocnienie zajmowanej pozycji lidera technologicznego poprzez rozwój innowacji. W obszarze sprzedaży Systemów LSI, firma planuje dywersyfikację klientów będących wytwórcami półprzewodników i wzbogacenie asortymentu SoC (System-on-Chip).

W segmencie wyświetlaczy, Samsung planuje zabezpieczyć średnio- i długoterminowe tempo wzrostu, wykorzystując technologię OLED do opracowania nowych zastosowań w produktach takich jak wyświetlacze przezroczyste i lustrzane, urządzenia VR (wirtualnej rzeczywistości) czy wyświetlacze samochodowe, przy jednoczesnym wzmocnieniu technologii wyświetlaczy elastycznych.

W dziedzinie produktów mobilnych firma będzie koncentrować się na wzmacnianiu konkurencyjności swojego oprogramowania, a także sprzętu, usług i urządzeń ubieralnych. Natomiast w segmencie elektroniki użytkowej Samsung planuje zachowanie pozycji lidera w dziedzinie urządzeń ery Inteligentnego Domu i różnorodnych produktów Internetu Rzeczy.

W pierwszym kwartale trudne warunki prawdopodobnie utrzymają się z powodu słabego popytu sezonowego i spowolnienia w branży IT. W związku z tym firma skoncentruje się na rozszerzeniu udziału produktów o wartości dodanej, podczas gdy działania w segmencie zestawów skupią się na najważniejszych nowo wprowadzanych produktach.

W zeszłym roku spółka ogłosiła specjalny program skupu akcji własnych o wartości 11,3 bln KRW i trzyletnią politykę zwrotu dla akcjonariuszy. 12 stycznia zakończył się pierwszy etap skupu akcji własnych, w ramach którego odkupiono i anulowano 2,23 mln akcji zwykłych i 1,24 mln akcji uprzywilejowanych o wartości 4,25 bln KRW.

Nakłady inwestycyjne w 2015 roku wyniosły ogółem 25,5 bln KRW, z czego 14,7 bln KRW przypadło na półprzewodniki, a 4,7 bln KRW na wyświetlacze. Plan nakładów inwestycyjnych na 2016 rok nadal pozostaje na etapie przeglądu.

 

Samsung utrzyma pozycję lidera dzięki zróżnicowaniu układów pamięci

W obszarze półprzewodniki, firma odnotowała w czwartym kwartale zysk operacyjny w wysokości 2,80 bln KRW, wobec skonsolidowanych przychodów wynoszących 13,21 bln KRW.

W czwartym kwartale słaby popyt na niektórych rynkach, w tym na rynku komputerów PC, miał wpływ na ogólne przychody ze sprzedaży pamięci, jednak wyniki sprzedaży produktów przenośnych i serwerów DRAM pozostały niezmienne.

Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania produktowe pomogło zwiększyć popyt na pamięć typu NAND dla urządzeń mobilnych o dużej gęstości i pamięci SSD do serwerów i komputerów PC dla firm, które wymagają większej pamięci masowej.

Zyski z Systemów LSI w ujęciu kwartalnym poprawiły się dzięki sprzedaży produktów półprzewodnikowych 14 nm, pomimo słabszego sezonowego zapotrzebowania na układy SoC i LSI (o bardzo dużym stopniu scalenia).

W 2016 roku popyt na układy pamięci wzrośnie. Przyczyną będzie większa ilość treści przechowywanych na serwerach o wysokiej gęstości wyposażonych w pamięci DRAM i SSD, jak również smartfony o bardziej zaawansowanych funkcjach.

Celem Samsung będzie utrzymanie pozycji lidera na rynku, jak i w obszarze sprzedaży zróżnicowanych produktów o wysokiej wartości dodanej. W tym celu spółka rozszerzy proces migracji produktów 20 nm i rozwój 10 nm pamięci klasy DRAM. W przypadku pamięci NAND, w celu zwiększenia konkurencyjności, rozszerzona zostanie produkcja trzeciej generacji V-NAND i SSD. W Systemach LSI firma będzie kontynuowała działania na rzecz dywersyfikacji klientów i rozszerzenia linii produktów w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu.

Popyt na układy pamięci w pierwszym kwartale, który jest tradycyjnie sezonem niskiego zapotrzebowania, będzie niewielki. Samsung jednak skupi się na rentowności poprzez podniesienie sprzedaży pamięci DRAM o wysokiej gęstości i pamięci masowych NAND oraz wzmocnienie konkurencyjności kosztowej przez rozszerzenie produkcji pamięci DRAM 20 nm i produktów V-NAND trzeciej generacji.

Ponadto firma będzie nadal zwiększała konkurencyjność produktów poprzez rozpoczęcie masowej produkcji w procesie 14 nm drugiej generacji i dostarczanie układów do nowych smartfonów klasy premium.

 

Spadek średnich cen sprzedaży wpłynął na zysk z wyświetlaczy

W segmencie wyświetlaczy zanotowano skonsolidowane przychody w wysokości 6,53 bln KRW i 300 bln KRW zysku operacyjnego za kwartał.

W czwartym kwartale w segmencie wyświetlaczy LCD, ze względu na zmniejszenie liczby dostaw wyświetlaczy wielkogabarytowych i utrzymujący się spadek średniej ceny sprzedaży (ASP), nastąpił spadek dochodów w ujęciu kwartalnym. W przypadku wyświetlaczy OLED czynniki pozytywne, takie jak zwiększona liczba dostaw i lepsze wykorzystanie linii, hamował spadek ASP wywołany przez wzrost sprzedaży wyświetlaczy klasy średniej i niższej.

W pierwszym kwartale bieżącego roku rynek wyświetlaczy LCD prawdopodobnie odczuje wpływ narastającej konkurencji wśród producentów oraz spadku popytu sezonowego. W reakcji na te trudne warunki zarówno w pierwszym kwartale, jak i w późniejszym okresie Samsung skupi się na poprawie efektywności kosztowej i zarządzaniu zapasami, nadal podejmując wysiłki zmierzające do rozszerzenia bazy klientów.

W przypadku paneli OLED, z powodu spodziewanego w pierwszym kwartale spowolnienia na rynku wyświetlaczy do smartfonów, Samsung skoncentruje się na wzmacnianiu konkurencyjności kosztowej i szybkiej reakcji na zapotrzebowanie rynku na nowe wersje produktów, ze strony kluczowych klientów. W całym 2016 roku spółka spodziewa się spowolnienia tempa wzrostu na rynku smartfonów w ujęciu rok do roku, przy czym większość wzrostu dotyczyła będzie produktów niższej klasy.

 

Utrzymanie dobrych wyników dzięki zróżnicowanemu portfolio produktów mobilnych

Dział IT i Mobile zanotował skonsolidowane przychody kwartalne na poziomie 25,00 bln KRW i zysk operacyjny w wysokości 2,23 bln KRW.

Niewielki spadek liczby wysyłek smartfonów w ujęciu kwartalnym wynikający z korekty zapasów na koniec roku oraz zwiększenie udziału produktów z niskiej i średniej kategorii cenowej, doprowadziły do spadku sprzedaży, przy czym sezonowy wzrost wydatków marketingowych nieznacznie wpłynął na zysk. W przypadku tabletów kwartalne wysyłki oraz sprzedaż wzrosły ze względu na popyt sezonowy i stabilną sprzedaż Galaxy Tab A i Tab S2.

W pierwszym kwartale – mimo prognozowanego spowolnienia popytu na smartfony i tablety, wynikającego z sezonowości, jak i spowolnienia wysyłek smartfonów Samsung – oczekuje się, że wzbogacenie asortymentu o nowe serie, np. Galaxy A (2016), ułatwi ustabilizowanie sprzedaży i rentowności.

Jeśli chodzi o prognozy na rok 2016, w obliczu osłabionego popytu, i nasilenia konkurencji, spółka spodziewa się jednocyfrowego wzrostu procentowego, zarówno w kategorii smartfonów, jak i tabletów. Pomimo niesprzyjających warunków firma skupi się na zwiększaniu poziomu dostaw smartfonów i utrzymaniu dwucyfrowej marży, dzięki wprowadzanym do sprzedaży konkurencyjnym urządzeniom i zoptymalizowanej ofercie produktów.

W szczególności w segmencie smartfonów kategorii premium, Samsung zamierza wzmocnić swoją pozycję rynkową, opierając wzrost na zróżnicowanych i innowacyjnych produktach. W segmencie rynku masowego firma skoncentruje się na zwiększaniu poziomu dostaw i rentowności, dzięki konkurencyjnemu asortymentowi produktów.

Jednocześnie oczekuje się zwiększenia udziału tabletów i urządzeń ubieralnych w ogólnych wynikach przy jednoczesnym rozwoju nowych usług, takich jak Samsung Pay.

W sektorze rozwiązań sieciowych, dalsze wdrażanie usług opartych na technologii 4G LTE, na rynkach światowych, pomogło poprawić kwartalne wyniki spółki. W przyszłości, bazując na swoim doświadczeniu, Samsung będzie aktywnie rozwijał usługi oparte na technologii LTE na całym świecie.

 

Telewizory klasy premium i AGD zwiększą rentowność

Za czwarty kwartał, dział elektroniki użytkowej – obejmujący wyświetlacze (VD), urządzenia cyfrowe (DA), rozwiązania do druku oraz zdrowie i sprzęt medyczny (HME) – zanotował 13,85 bln KRW skonsolidowanego przychodu i 0,82 bln KRW zysku operacyjnego.

W czwartym kwartale odnotowano znaczny wzrost popytu na rynku TV w związku z rozpoczęciem szczytu sezonu pod koniec roku. Dochody ze sprzedaży wyświetlaczy wykazały silny wzrost w ujęciu kwartalnym, dzięki wsparciu przez sprzedaż promocyjną, taką jak Czarny Piątek (Black Friday) w Ameryce Północnej, i wzrost sprzedaży produktów premium, takich jak telewizory SUHD.

Przewiduje się, że dzięki globalnym imprezom sportowym, takim jak Igrzyska Olimpijskie, w tym roku, na rynku TV nastąpi wzrost. Samsung nadal będzie koncentrował się na zapewnieniu rentowności poprzez aktywne rozwijanie asortymentu telewizorów SUHD o lepszej jakości obrazu i wzornictwie, przy jednoczesnym zwiększaniu sprzedaży produktów premium, takich jak telewizory zakrzywione i o dużych rozmiarach (60 cali lub większe).

W pierwszym kwartale, gdy zapotrzebowanie na telewizory wchodzi w okres słabszego popytu, spółka skupi się na wprowadzeniu nowego asortymentu telewizorów SUHD.

W segmencie urządzeń AGD, dochody w ujęciu kwartalnym poprawiły się za sprawą dalszego wzrostu zapotrzebowania na rynku w Ameryce Północnej, jak również wzrostu sprzedaży innowacyjnych produktów premium, takich jak lodówki Chef Collection i pralki activewash™.

Wybiegając w przyszłość, w pozostałej części 2016 roku ze względu na przewidywane spowolnienie wzrostu na rynku urządzeń firma skoncentruje się na poprawie wyników poprzez zwiększenie sprzedaży produktów klasy premium, takich jak lodówki Family Hub, jak również na rozszerzeniu sektora rozwiązań dla przedsiębiorstw, w tym klimatyzatorów.

Skonsolidowana sprzedaż i zysk operacyjny w poszczególnych segmentach na podstawie K-IFRS (2014–2015)    

(Jednostka: bln KRW)

2014

2015

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

rok

I kw.

II kw.

IV kw.

IV kw.

rok

Sprzedaż

CE

11,32

13,00

11,60

14,27

50,18

10,26

11,20

11,59

13,85

46,90

IM

32,44

28,45

24,58

26,29

111,76

25,89

26,06

26,61

25,00

103,55

 

Półprz,

9,39

9,78

9,89

10,66

39,73

10,27

11,29

12,82

13,21

47,59

DP

6,10

6,33

6,25

7,05

25,73

6,85

6,62

7,49

6,53

27,49

DS

15,56

16,23

16,29

17,71

65,79

17,10

17,87

20,31

19,74

75,03

Ogółem

53,68

52,35

47,45

52,73

206,21

47,12

48,54

51,68

53,32

200,65

Zysk operacyjny

CE

0,19

0,77

0,05

0,18

1,18

-0,14

0,21

0,36

0,82

1,25

IM

6,43

4,42

1,75

1,96

14,56

2,74

2,76

2,40

2,23

10,14

 

Półprz

1,95

1,86

2,26

2,70

8,78

2,93

3,40

3,66

2,80

12,79

DP

- 0,08

0,22

0,06

0,47

0,66

0,52

0,54

0,93

0,30

2,30

DS

1,87

2,09

2,33

3,13

9,43

3,39

3,87

4,65

2,98

14,89

Ogółem

8,49

7,19

4,06

5,29

25,03

5,98

6,90

7,39

6,14

26,41

Uwaga 1: Sprzedaż dla każdego segmentu obejmuje sprzedaż między segmentami

Uwaga 2: CE (elektronika użytkowa), IM (IT & komunikacja mobilna), DS (urządzenia), DP (wyświetlacze)

Uwaga 3: Informacje o rocznych zarobkach ustalane są zgodnie z działami biznesowymi wg stanu na rok 2015.

O firmie

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje ludzi na całym świecie i kształtuje przyszłość dzięki innowacyjnej technologii. Firma redefiniuje świat telewizorów, urządzeń ubieralnych, smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, drukarek, sprzętu medycznego, rozwiązań sieciowych, półprzewodników i rozwiązań LED. Samsung jest również liderem w rozwoju Internetu Rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak Smart Home i Digital Health. Spółka zatrudnia 319 000 pracowników w 84 krajach, a roczna wartość sprzedaży jej produktów wynosi 196 miliardów dolarów. Chcesz odkryć więcej? Odwiedź www.samsung.pl i news.samsung.com

Subskrybuj nowości

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Nasze strony

rss
Kanał RSS
Bądź w kontakcie dzięki naszemu kanałowi RSS i odbieraj powiadomienia o nowościach.