Dobre wyniki finansowe Samsung Electronics w pierwszym kwartale 2016 roku

Teaser

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku 2016 kończący się 31 marca. Przychody Samsung za ten kwartał wyniosły 49,78 bln KRW, co oznacza wzrost rok do roku o 5,7 %, podczas gdy zysk operacyjny za kwartał osiągnął poziom 6,68 bln KRW (wzrost o 12 % rok do roku). To wyniki lepsze od przedstawionych 7 kwietnia szacunków, które przewidywały, że skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał będą wynosić ok. 49,0 bln KRW, a skonsolidowany zysk operacyjny ok. 6,6 bln KRW.

W pierwszym kwartale odnotowano ogólny wzrost zysków, dzięki wcześniejszemu wprowadzeniu na rynek i udanej sprzedaży flagowych modeli Galaxy S7 i Galaxy S7 edge, poprawie oferty układów pamięciowych, zwiększeniu dostaw wyrobów z Systemem LSI i procesorem 14 nm, a także zwiększonej sprzedaży paneli OLED.

W dziedzinie półprzewodników, pomimo niskiego zapotrzebowania na układy pamięci ze względu na sezonowość cyklu, Linia Memory zanotowała zyski dzięki zwiększeniu sprzedaży wyrobów o wysokiej wartości dodanej, przy ciągłej redukcji kosztów w ramach migracji technologii DRAM i NAND. Zyski Linii Systemów LSI wzrosły rok do roku dzięki większemu zapotrzebowania na produkty 14 nm, natomiast zyski w porównaniu do poprzedniego kwartału spadły.

Zyski Linii Wyświetlaczy zmniejszyły się ze względu na istotny spadek dochodów z paneli LCD, pomimo, że zyski ze sprzedaży paneli OLED wzrosły, napędzane głównie sprzedażą Galaxy S7. Linia LCD odczuła tymczasowe obniżenie dochodów w trakcie wprowadzania nowej technologii, a także w wyniku spadku cen wyświetlaczy telewizyjnych.

Dział IT i Komunikacji Mobilnej (IM) odnotował wyraźny wzrost zysków zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, co wynika głównie z wcześniejszego wprowadzenia Galaxy S7 i bardzo dobrej sprzedaży tego produktu. Pozytywny wpływ na wynik miała również racjonalizacja kosztów, dostosowanie asortymentu smartfonów średniej i niskiej klasy. Pomimo, że firma musiała jednorazowo ponieść koszty licencyjne w omawianym kwartale, wpływ tego faktu na zysk operacyjny to mniej niż 1 % dochodów IM.

Dział Elektroniki Użytkowej (CE) osiągnął wyraźny wzrost zysków rok do roku dzięki większej sprzedaży modeli telewizorów w klasie premium, takich jak SUHD TV, czy telewizorów z zakrzywionym ekranem na rynkach rozwiniętych, a także wyraźnego zwiększenia sprzedaży urządzeń domowych w klasie premium w Ameryce Północnej.

Firma szacuje, że spadek wartości wona koreańskiego w stosunku do innych kluczowych walut w pierwszym kwartale będzie mieć pozytywny wpływ na zysk operacyjny rzędu 0,4 bln KRW. Będzie to widoczne głównie w zyskach linii komponentów.

W drugim kwartale firma spodziewa się kontynuacji dobrych wyników, które będą napędzane stałymi zyskami Linii Urządzeń Mobilnych i Półprzewodników, a także poprawą wyników Linii CE i Wyświetlaczy.

Dział IM powinien przynieść zyski dzięki zwiększeniu sprzedaży Galaxy S7, a także dzięki wysokim dochodom z produktów w klasie średniej i niskiej. Dział CE przewiduje wzrost ze względu na sezonowość sprzedaży klimatyzatorów. Powinna także wzrosnąć sprzedaż flagowych telewizorów SUHD.

Linia Półprzewodników będzie nadal przynosić wysokie zyski w wyniku poprawy asortymentu układów pamięciowych o wysokiej wartości dodanej, jak np. V-NAND SSD dla serwerów, a także dzięki zwiększeniu dostaw komponentów Systemu LSI do smartfonów w klasie premium.

Segment Wyświetlaczy również powinien odnotować wzrost zysków w porównaniu do poprzedniego kwartału, ponieważ prognozowana jest poprawa dochodowości paneli LCD w wyniku ustabilizowania zysków z paneli telewizyjnych, a także zwiększenia zapotrzebowania i dostaw.

Prognozy firmy na pozostałą część roku 2016 przewidują dalsze generowanie wyższych zysków w poszczególnych obszarach, przy nacisku na stabilizację Linii Komponentów w drugiej połowie roku.

W ramach Linii Półprzewodników, obszar DRAM będzie się nadal skupiać na utrzymaniu solidnej rentowności oraz rozszerzaniu konkurencyjności technologicznej. W obszarze NAND firma będzie rozszerzać linię V-NAND SSD dla serwerów, utrzymując silną pozycję lidera technologicznego. Linia Systemów LSI będzie się starać poprawić rentowność rok do roku, zwiększając sprzedaż procesorów 14 nm oraz zwiększając asortyment układów SoC w klasie średniej i niskiej.

Przewiduje się poprawę zysków OLED w ramach Linii Wyświetlaczy, dzięki wzrostowi napędzanemu większą sprzedażą paneli elastycznych o wysokiej rozdzielczości. Rentowność paneli LCD powinna się poprawić w drugiej połowie roku za sprawą produktów o wyższej wartości dodanej, a także dzięki lepszym warunkom dostaw i zwiększonemu zapotrzebowaniu.

W Dziale IM firma spodziewa się wzrostu sprzedaży flagowych wyrobów rok do roku, szczególnie przy dużym zapotrzebowaniu na takie urządzenia jak Galaxy S7 oraz wprowadzeniu nowych modeli w drugiej połowie roku. Dodatkowo firma będzie wprowadzać oszczędności w postaci dostosowania asortymentu smartfonów.

W dziale CE spółka skupi się na rentowności poprzez większy nacisk na wyroby premium, takie jak SUHD, czy telewizory z zakrzywionym ekranem. Igrzyska Olimpijskie oraz inne globalne wydarzenia sportowe powinny napędzać zapotrzebowanie na telewizory wielkoformatowe, dlatego firma spodziewa się wyraźnej  poprawy wyniku operacyjnego rok do roku.

Linia Urządzeń Cyfrowych będzie dążyć do poprawy zysków poprzez zwiększenie sprzedaży wyrobów premium, w tym urządzeń inteligentnych, oraz poprzez rozszerzenie oferty dla biznesu.

Na chwilę obecną inwestycje kapitałowe (CAPEX) za pierwszy kwartał są szacowane na poziomie 4,6 bln KRW, w tym 2,1 bln KRW w ramach Linii Półprzewodników oraz 1,8 bln KRW w ramach Linii Wyświetlaczy. Plan roczny CAPEX nie został jeszcze potwierdzony, jednak przewiduje się jego niewielkie podwyższenie w porównaniu do ubiegłego roku, w zależności od różnych możliwości biznesowych. Inwestycje kapitałowe Segmentu Wyświetlaczy mogą wzrosnąć, jeżeli firma odnotuje wyraźne zapotrzebowanie rynkowe na panele OLED. Inwestycje kapitałowe dla DRAM pozostaną elastyczne, zależnie od warunków dostaw i popytu, jednak powinny one być niższe niż w 2015 r.

 

Dobre wyniki będą utrzymane w ramach Linii Półprzewodników

Linia Półprzewodników – w tym Memory i Systemy LSI – jest odpowiedzialna za 11,15 bln KRW przychodów skonsolidowanych oraz 2,63 bln KRW zysku operacyjnego za kwartał. Linia Memory odnotowała ogólnie sprzedaż na poziomie 7,94 bln KRW.

Pomimo słabszego sezonu w pierwszym kwartale, Linia Memory uzyskała dobre wyniki dzięki zwiększeniu sprzedaży wyrobów o wysokiej wartości dodanej i obniżeniu kosztów w ramach migracji technologii DRAM i NAND.

W obszarze NAND zapotrzebowanie na firmowe SSD o dużej gęstości oraz pamięciowych urządzeń mobilnych wzrosło, a firma zwiększyła rentowność i konkurencyjność kosztową, rozszerzając produkcję o V-NAND trzeciej generacji oraz realizując migrację procesorów 10 nm.

W obszarze DRAM, pomimo słabego popytu na PC, sprzedaż pamięci o dużej gęstości do smartfonów wzrosła, a zapotrzebowanie na DRAM dla serwerów pozostało na wysokim poziomie, stymulowanym przez centra danych o dużej pojemności. W pierwszym kwartale firma Samsung rozszerzyła swoją ofertę procesorów 20 nm oraz zapewniła dobrą rentowność poprzez odpowiedni asortyment wyrobów.

W drugim kwartale silny wzrost sprzedaży SSD o dużej gęstości oraz nośników o wysokiej wartości dodanej, (ponad 64 GB) powinien rosnąć dzięki usługom przechowywania danych w chmurze oraz zwiększeniu sprzedaży smartfonów. Prognozowany jest również zwiększony popyt na DRAM ze względu na częściową poprawę sytuacji na rynku komputerów osobistych oraz wprowadzenie nowych smartfonów.

Samsung będzie dążyć do utrzymania pozycji lidera na rynku przy pomocy różnorodnych produktów o wysokiej wartości dodanej, w oparciu o konkurencyjność technologii V-NAND. Firma będzie również napędzać sprzedaż DRAM, zwiększając sprzedaż pamięci 20 nm o dużej gęstości, np. 8 GB DDR4/LPDDR4.

W obszarze Systemów LSI zyski kwartalne spadły w porównaniu do poprzedniego kwartału w wyniku dostosowania zapasów komponentów przez klientów, jednak firma zdołała utrzymać wyraźny wzrost rok do roku dzięki zwiększonemu popytowi na procesory 14 nm. W drugim kwartale zyski powinny się poprawić w miarę wprowadzania nowych smartfonów w klasie premium oraz zwiększania zapasów przez klientów.

Zgodnie z prognozami na 2016 rok Samsung będzie poprawiać konkurencyjność wyrobów, dywersyfikując bazę klientów linii produkcyjnej układów scalonych 14 nm oraz rozszerzając asortyment mobilnych układów SoC. Dodatkowo Samsung spodziewa się rozpoczęcia masowej produkcji procesorów 10 nm jeszcze w tym roku.

 

Segment Wyświetlaczy oczekuje usprawnienia asortymentu wyrobów

Segment Wyświetlaczy przyczynił się do 6,04 bln KRW przychodu skonsolidowanego oraz 0,27 bln KRW straty operacyjnej za kwartał.

W pierwszym kwartale sprzedaż paneli OLED wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału, dzięki wprowadzeniu nowych paneli do smartfonów premium oraz silnego popytu na smartfony w klasie średniej i niskiej. Natomiast sprzedaż paneli LCD zmniejszyła się ze względu na słabsze sezonowe zapotrzebowanie.

Prognozy Samsung Electronics na drugi kwartał w obszarze paneli OLED przewidują zwiększenie zapotrzebowania na nowe produkty oraz rozszerzenie bazy klientów, przy równoczesnym skupieniu się na poprawie dochodowości paneli LCD, poprzez zwiększenie sprzedaży strategicznych produktów premium, takich jak UHD czy panele wielkoformatowe.

W 2016 r. firma spodziewa się wzrostu popytu na panele OLED, szczególnie dzięki zwiększeniu sprzedaży smartfonów w klasie średniej i niskiej, przy równoczesnej nadpodaży na rynku LCD. Na tym rynku Samsung planuje aktywnie odpowiadać na zapotrzebowanie na nowe produkty, zwiększać sprzedaż sprzętu o wysokiej wartości dodanej oraz poprawiać swoją pozycję lidera, opracowując nowe zastosowania dla paneli.

 

Flagowe modele premium przyczyniły się do rentowności Działu Komunikacji Mobilnej

Dział IM, na który składają się linie Komunikacji Mobilnej oraz Sieci, odnotował 27,60 bln KRW skonsolidowanych przychodów, co oznacza 6,6% wzrost rok do roku, oraz 3,89 bln KRW zysku operacyjnego za kwartał, czyli wzrost o 42% rok do roku.

Podczas gdy zapotrzebowanie na smarfony i tablety nieco spadło kwartał do kwartału ze względu na sezonowość sprzedaży, ogólny zysk operacyjny Działu wzrósł. Wynikał on głównie z wczesnego wprowadzenia na rynek i dużej sprzedaży flagowych modeli Galaxy S7 i Galaxy S7 edge, co potwierdziły dobre dane sprzedażowe i niskie poziomy zapasów w porównaniu do poprzedników tych modeli. Usprawnienie asortymentu smartfonów w klasie średniej i niskiej również przyczyniło się do zwiększenia rentowności.

Prognozy na drugi kwartał nie przewidują wzrostu zapotrzebowania na smartfony i tablety, ponieważ słaby popytu będzie nadal trwać, jednak wprowadzenie na globalne rynki najnowszych flagowych modeli oraz zwiększenie sprzedaży smartfonów serii Galaxy A i Galaxy J w klasie średniej i niskiej powinno pomóc firmie utrzymać silną sprzedaż i wysoką rentowność.

W ciągu roku Samsung przewiduje osłabienie popytu na rynku smartfonów oraz spadek na rynku tabletów. Firma będzie wzmacniać swoją pozycję lidera w segmencie smartfonów premium, poprzez Galaxy S7 i Galaxy S7 edge, a także nadal zwiększając wolumen i poprawiając rentowność smartfonów w klasie średniej i niskiej. Dodatkowo firma będzie rozwijać usługę Samsung Pay na rynkach globalnych oraz poszukiwać nowych możliwości biznesowych.

W obszarze Sieci firma będzie dążyć do wzrostu poprzez dalsze wprowadzenie usług 4G LTE na nowych rynkach na całym świecie, w tym w południowo-wschodniej Azji.

 

Pozytywne prognozy dla telewizorów w klasie premium oraz urządzeń domowych

Dział Elektroniki Użytkowej, na który składają się Linie Wyświetlaczy (VD), Urządzeń Cyfrowych (DA), Rozwiązań do Drukowania oraz Urządzeń Medycznych (HME), odpowiada za 10,62 bln KRW skonsolidowanych przychodów oraz 0,51 bln KRW zysku operacyjnego za kwartał.

W pierwszym kwartale popyt na rynku telewizorów spadł rok do roku ze względu na okres niskiego popytu oraz spadki gospodarcze na rynkach wschodzących. Zyski Linii VD wyraźnie wzrosły rok do roku za sprawą sprzedaży produktów premium takich jak SUHD czy telewizory z zakrzywionym ekranem.

W ramach Linii Urządzeń zyski poprawiły się w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego dzięki ciągłemu wzrostowi na rynkach Ameryki Północnej oraz zwiększonej sprzedaży innowacyjnych wyrobów premium takich jak lodówki serii Chef Collection czy pralki Activewash™.

W drugim kwartale popyt na telewizory powinien nieco wzrosnąć z uwagi na planowane wydarzenia sportowe, w tym Olimpiadę. Firma prognozuje dalszą poprawę rentowności poprzez skupianie się na nowych i ulepszonych modelach telewizorów SUHD z jedynym na świecie wyświetlaczem Quantum Dot, który nie zawiera kadmu. Planowane jest także zwiększenie sprzedaży takich produktów premium jak telewizory UHD, czy telewizory z zakrzywionym ekranem.

Popyt na urządzenia cyfrowe powinien wrosnąć ze względu na sezonowe zapotrzebowanie na klimatyzatory, pomimo niepewnej globalnej sytuacji rynkowej. Na tym tle Samsung planuje zwiększyć rentowność, zwiększając sprzedaż innowacyjnych wyrobów premium, w tym nowo wprowadzonego klimatyzatora oraz lodówki serii Family Hub. Dodatkowo firma przewiduje lepsze wyniki w ramach rozszerzenia oferty dla firm na bazie kuchni do zabudowy oraz klimatyzatorów systemowych.

 

* Uwaga: Szczegółowe informacje na temat inwestycji kapitałowych Samsung Electronics oraz zysków akcjonariuszy zostaną udostępnione w momencie złożenia sprawozdań do krajowych organów finansowych, jednak przed konferencją telefoniczną dotyczącą zysków za pierwszy kwartał.

 

   Skonsolidowane wartości sprzedaży i zysku operacyjnego w poszczególnych segmentach na podstawie K‑IFRS (2014–I kw. 2016)

  

(w bln KRW)

2014

2015

2016

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Rok

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Rok

I kw.

Sprzedaż

CE

11,32

13,00

11,60

14,27

50,18

10,26

11,20

11,59

13,85

46,90

10,62

IM

32,44

28,45

24,58

26,29

111,76

25,89

26,06

26,61

25,00

103,55

27,60

 

Półprzewodniki

9,39

9,78

9,89

10,66

39,73

10,27

11,29

12,82

13,21

47,59

11.15

DP

6,10

6,33

6,25

7,05

25,73

6,85

6,62

7,49

6,53

27,49

6.04

DS

15,56

16,23

16,29

17,71

65,79

17,10

17,87

20,31

19,74

75,03

17.18

Ogółem

53,68

52,35

47,45

52,73

206,21

47,12

48,54

51,68

53,32

200,65

49,78

Zysk operacyjny

CE

0,19

0,77

0,05

0,18

1,18

-0,14

0,21

0,36

0,82

1,25

0,51

IM

6,43

4,42

1,75

1,96

14,56

2,74

2,76

2,40

2,23

10,14

3,89

 

Półprzewodniki

1,95

1,86

2,26

2,70

8,78

2,93

3,40

3,66

2,80

12,79

2.63

DP

- 0,08

0,22

0,06

0,47

0,66

0,52

0,54

0,93

0,30

2,30

-0.27

DS

1,87

2,09

2,33

3,13

9,43

3,39

3,87

4,65

2,98

14,89

2.33

Ogółem

8,49

7,19

4,06

5,29

25,03

5,98

6,90

7,39

6,14

26,41

6,68

 

Uwaga 1:  Sprzedaż w ramach każdego z segmentów obejmuje również sprzedaż wewnętrzną pomiędzy segmentami.

Uwaga 2:  CE – Segment Elektroniki Użytkowej, IM  – Segment IT & Komunikacji Mobilnej, DS – Segment Urządzeń,

                    DP – Segment Wyświetlaczy.

Uwaga 3:  Informacja na temat zysków rocznych jest przekazywana dla działów biznesowych wg stanu na rok 2016.

O firmie

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje ludzi na całym świecie i kształtuje przyszłość dzięki innowacyjnej technologii. Firma redefiniuje świat telewizorów, urządzeń ubieralnych, smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, drukarek, sprzętu medycznego, rozwiązań sieciowych, półprzewodników i rozwiązań LED. Samsung jest również liderem w rozwoju Internetu Rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak Smart Home i Digital Health. Spółka zatrudnia 319 000 pracowników w 84 krajach, a roczna wartość sprzedaży jej produktów wynosi 196 miliardów dolarów. Chcesz odkryć więcej? Odwiedź www.samsung.pl i news.samsung.com

Subskrybuj nowości

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Nasze strony

rss
Kanał RSS
Bądź w kontakcie dzięki naszemu kanałowi RSS i odbieraj powiadomienia o nowościach.